Stäpphök x blå kärrhök / Pallid x Hen Harrier

Circus macrourus x C. cyaneus

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 15/15

1: 2011 10.9, 1 1 cy Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2012:94)
2: 2011 20-22.9, 1 1 cy Falsterbostadspark, Falsterbonäset, Skåne (F 2012:94) 
3: 2011 13.10, 1 1 cy Kolabacken, Falsterbonäset, Skåne (F 2012:94)
4: 2012 23.9, 1 1 cy Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2012:94)
5: 2012 2.10, 1 2 cy+ ♂ Västraby, Skåne (F 2012:94)
6: 2014 6.9-14.10, 1 1 cy Öbyåkern, Kvismaren, Närke (F 2014:91)
7: 2014 14.9, 1 ad. ♂ Gessie ängar, Skåne (F 2014:91)
8: 2014 5.10, 1 1 cy Kapellplan, Trelleborg, Skåne (F 2014:91)
9. 2015 19.9 1 1 cy migr. SW Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2015:81)
10. 2015 26.9 1 1 cy migr. S Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2015:81)
11: 2016 15–24.4, 1 3 cy+ ♂ Storavan, Stöcke, Västerbotten (F 2017:98)

12: 2016 31.8, 1 2 cy ♂ migr. W Falsterbo kanal, Skåne (F 2016:100)

13: 2016 15.9, 1 1 cy ♂ migr. W Falsterbo kanal, Skåne (F 2016:100)
14: 2016 16.9, 1 1 cy ♂ migr. W Nabben, Skåne (F 2016:100)

15: 2017 16.4, 1 3 cy+ ♂ Vadarkärret, Beteby, Svensksundsviken, Östergötland (F 2017:98)