Stäppörn / Steppe Eagle

Aquila nipalensis

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 57/57
 
1: 1964 22-23.8, 1 2 cy+ Falsterbo, Skåne (VF 26:259, 46:453) 
2: 1974 5.6, 1 2 cy † Stordalen–Kaisepakte, Torne lappmark (VF 34:336, subspecies orientalis F 2014:93) 
3: 1974 2-3.8, 1 2 cy+ Ottenby, Öland (VF 35:305-306) 
3: 1974 21.8, 1 2 cy+ Ottenby, Öland (VF 35:305-306) 
4: 1976 12-26.9, 1 2 cy+ Börringe – Havgård, Skåne (VF 37:75) 
5: 1979 26-27.7, 1 2 cy+ Ottenby, Öland (VF 40:60) 
5: 1979 5.8, 1 2 cy+ Falsterbo, Skåne (VF 40:60) 
6: 1980 11.8, 1 2 cy+ Falsterbo, Skåne (VF 40:493) 
7: 1980 2.9, 1 2 cy+ Skanörs ljung, Skåne (VF 40:493) 
8: 1981 17-24.8, 1 2 cy+ Ottenby, Öland (VF 41:396) 
8: 1981 29.8, 1 2 cy+ Falsterbo, Skåne (VF 40:60) 
9: 1983 13-31.8, 1 3 cy+ Falsterbo och inlandet, Skåne (VF 43:541) 
10: 1983 14.8, 1 3 cy+ Ottenby, Öland (VF 43:541) 
10: 1983 21.8-11.11, 1 3 cy+ Falsterbo och inlandet, Skåne (VF 43:541) 
11: 1984 15.1-18.3, 1 2 cy+ Östranäs – Kvalmsö, Blekinge (VF 45:65) 
12: 1985 22.8, 1 2 cy+ Sövdesjön, Skåne (VF 46:315) 
13: 1987 11-31.12, 1 2 cy+ Skillinge – Sandhammaren, Skåne (VF 47:451) 
13: 1988 1-9.1, 1 2 cy+ Sandhammaren – Fyledalen, Skåne (VF 48:542) 
14: 1988 15.5-18.9, 1 3 cy+ Gotland (VF 48:542) 
15: 1988 29.8, 1 2 cy+ Falsterbo, Skåne (VF 48:542) 
16: 1988 7-9.9, 1 2 cy+ Falsterbo, Skåne (VF 48:542) 
17: 1989 12.9, 1 1 cy+ Näsbyholm, Skåne (VF 49:469) 
18: 1989 13.9, 1 1 cy Anderslöv och Skanörs ljung, Skåne (VF 49:469) 
19: 1989 24.9, 1 1 cy Lunds reningsverk, Skåne (VF 49:469) 
19: 1989 25-27.9, 1 1 cy Falsterbo, Skåne (VF 49:469) 
20: 1990 20.3, 1 2 cy+ Isgärde, N Färjestaden, Öland (VF 50:20) 
21: 1990 20.10-31.12, 1 2 cy+ Skåne (VF 50:20) 
21: 1991 1.1-17.3, 1 2 cy+ S Skåne (VF 51:20) 
21: 1991 17.3, 1 2 cy+ migr. Ängelholm, Skåne (VF 51:20) 
22: 1992 30.7-5.9, 1 3 cy+ Sillesjö, Näsbyholm, Falsterbo, Skåne (F 1992:88) 
22: 1992 7.9, 1 3 cy+ migr. Falsterbo, Skåne (F 1992:88) 
23: 1992 4-13.9, 1 2 cy Näsbyholm – Sillesjö, Falsterbo, Skåne (F 1992:88) 
24: 1993 18-19.9, 1 2 cy Ottenby, Öland (F 1993:107) 
25: 1993 29.9, 1 1 cy migr. Skanörs ljung, Skåne (F 1993:107) 
26: 1996 28.7, 1 2 cy+ Fyledalen, Skåne (F 1996:133) 
26: 1996 4.8, 1 2 cy+ Skanörs ljung, Skåne (F 1996:133) 
27: 1996 15-31.12, 1 2 cy Getterön, Harplinge, Lindhult, Halland (F 1996:133, F 1997:148) 
27: 1997 1-31.1, 1 3 cy Lindhult – Bäckagård, Söndrum, Halland (F 1997:148) 
28: 1997 19.9, 1 2 cy Falsterbo, Skåne (F 1997:148) 
29: 1997 15-16.10, 1 4 cy Falsterbo, Skåne (F 1997:148) 
30: 1999 24.8, 1 2 cy migr. Falsterbokanalen, Skåne (F 1999:145) 
31: 2000 24.4, 1 sub. Alviksgården, Luleå, Norrbotten (F 2000:129) 
32: 2001 18.7-4.8, 1 2 cy Stormaren – Båden – Ottenby, Öland (F 2001:132) 
32: 2001 14-23.10, 1 2 cy Hulterstad – Ottenby, Öland (F 2001:132) 
32: 2001 23.10, 1 2 cy migr.Torhamns udde-Munkahusviken, Blekinge (F 2001:132) 
32: 2002 6.1, 1 3 cy Kabusa skjutfält, Skåne (F 2002:136) 
32: 2002 12.1-3.2, 1 3 cy Ingelstorps ängar – Köpingebro, Skåne (F 2002:136) 
32: 2002 29.3, 1 3 cy migr. N Knäbäckshusen, Skåne (F 2002:136) 
32: 2002 5-6.4, 1 3 cy Ottenby – Albrunna – Ottenby, Öland (F 2002:136) 
32: 2002 20-21.4, 1 3 cy Kåseberga – Hagestads mosse, Skåne (F 2002:136) 
32: 2002 24.4, 1 3 cy migr. S Skärlöv och N Segerstads fyr, Öland (F 2002:136) 
33: 2002 4.5, 1 sub./ad. Övre Buddbyn, N Boden, Norrbotten (F 2002:136) 
34: 2003 15.9, 1 2 cy migr. W Galtsjön – Bräkne-Hoby – Asarum, Blekinge (F 2003:179) 
34. 2003 30.9, 1 2 cy Falsterbonäset, Skåne (F 2003:179) 
34. 2003 13-26.10, 1 2 cy Käglinge hästbacke, Malmö, Skåne (F 2003:179) 
35: 2003 26.10, 1 1 cy migr. SW Nabben, Falsterbo, Skåne (F 2003:179) 
34: 2004 28-29.2, 1 3 cy Högestads mosse – Kåseberga, Skåne (F 2004:140) 
34: 2004 25-31.3, 1 3 cy Ottenby, Gillsby mossar – Södviken, Öland (F 2004:140) 
34: 2004 20-27.7, 1 3 cy Stora Alvaret, Öland (F 2004:140) 
34: 2004 30-31.7, 1 3 cy Skanörs ljung, Skåne (F 2004:140) 
34: 2004 5-7.8, 1 3 cy Kristineberg, Malmö k:n, Skåne (F 2004:140) 
34: 2004 4-7.9, 1 3 cy Falsterbonäset, Skåne (F 2004:140) 
34: 2004 8.9, 1 3 cy migr. Nabben, Falsterbo, Skåne (F 2004:140) 
36: 2005 29.6, 1 2 cy Falsterbo, Skåne (F 2005:91) 
37: 2005 31.7, 1 3-5 cy Börringesjön, Skåne (F 2005:91) 
36: 2005 17.9, 1 2 cy Falsterbo, Skåne (F 2005:91) 
36: 2005 1.10, 1 2 cy Havgårdssjön, Skåne (F 2005:91) 
36: 2005 2-3.10, 1 2 cy Falsterbo, Skåne (F 2005:91) 
38: 2006 5-18.10, 1 2 cy Stenåsa – Ottenby, Öland (F 2006:86), ringed 10.10 
39: 2007 7-8.8, 1 2 cy Stjärneholm – Börringe, Skåne (F 2007:79) 
39: 2007 22.10, 1 sub. Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2007:79) 
39: 2008 13.2-5.4, 1 3 cy Fyledalen-Sövdesjön-Blentarp-Snogeholmssjön, Skåne (F 2008:103) 
40: 2008 21.9, 1 2 cy migr. SW Falsterbohalvön, Skåne (F 2008:103) 
39: 2009 22.3, 1 4 cy Sillesjö, Skåne (F 2009:77) 
41: 2009 21.8-19.11, 1 2 cy Sibyllas jaktstuga, Öland (F 2009:77) 
42: 2009 13.10, 1 2 cy migr. SW Nabben, Falsterbo, Skåne (F 2009:77) 

43: 2009 29.10-31.12, 1 2 cy Skabersjö gods, Skåne (F 2009:77)

43: 2010 1.1-3.4, 1 3 cy Skabersjö gods, Kannikdammen m.fl. lokaler, Skåne (F 2010:84)

41: 2010 1.1-22.11, 1 3 cy Ottenby – Stenboudd, Öland (F 2010:84)

43: 2010 16.10-14.11, 1 3 cy Skarhults ängar, Skåne (F 2010:84)

43: 2010 12.12, 1 3 cy Roslätt, Svedala, Skåne (F 2010:84)

43: 2011 7-16.1, 1 4 cy Dybäck, Skåne (F 2011:92)

41: 2011 23.1, 1 4 cy Gräsgårds kyrka, Öland (F 2011:92)

43: 2011 27.1, 1 4 cy Västra Näsbyholm, Skåne (F 2011:92)

43: 2011 6.2, 1 4 cy Fyledalen, Skåne (F 2011:92)

43: 2011 13-15.2, 1 ind. Skatteberga ängar, Flyinge, Skåne (F 2011:92)

43: 2011 20.2, 1 3 cy+ Rockarpskorset, Björkesåkrasjön, Skåne (F 2011:92)

43: 2011 8-11.3, 1 4 cy Näsbyholmssjön, Skåne (F 2011:92)

43: 2011 27.3, 1 3 cy+ Jordberga sockerbruk, Klagstorp, Skåne (F 2011:92)

41: 2011 16.4, 1 4 cy Ledskärsområdet, Uppland (F 2011:92)

41: 2011 17.4, 1 4 cy migr. NE Bäcksvedalsberget, Högsnäs, Ångermanland (F 2011:92)

44: 2011 1.5, 1 3 cy+ Malmön, pumphuset, Köpings s:n, Västmanland (F 2011:92)
45: 2013 21-22.6, 1 2 cy Värmlandsbro, Värmland (F 2013:88)
45: 2013 1.7, 1 2 cy Ottenby, Öland (F 2013:88)
45: 2013 10-25.9, 1 2 cy Falsterbohalvön och flera lokaler i sydvästra delen av Skåne (F 2013:88)
46: 2014 4.5, 1 3 cy Sippmanne, Vamlingbo s:n, Gotland (F 2014:93)
46: 2014 14-15.5, 1 3 cy Gannarve, Hall, Gotland (F 2014:93)
46: 2014 15.5, 1 3 cy Gotska Sandön, Gotland (F 2014:93)
47: 2015 9.8, 1 2 cy Skanörs ljung, Skåne (F 2015:83)
48: 2015 2-5.9, 1 2 cy Kärra, Eketorp och Karl X:s mur, Öland (F 2015:83)
49: 2015 18.10, 1 2 cy Rotorp, Halmstad, Halland (F 2015:83)
49: 2015 27.10, 1 2 cy Lilla Hammarsnäs, Skåne (F 2015:83)
49: 2015 1.11-31.12, 1 2 cy Börringeområdet, Skåne (F 2015:83)
49: 2016 1.1-13.3, 1 3 cy Gärdslövs k:a, Skåne (F 2016:102)
49: 2016 20-27.3, 1 3 cy Öland (F 2016:102)
49: 2016 30.3-8.4, 1 3 cy Lyckeboda, Skåne (F 2016:102)

50: 2017 early spring, 1 2 cy female found dead on train rails in Kiruna municipality (F 2017:96)

51: 2017 20-21.3, 1 3 cy Stöllet, Värmland (F 2017:96)

52: 2017 10.9–14.12, 1 3 cy southern Skåne (F2017:96)

53: 2018 20.6, 1 2cy Holmö by, Västerbotten (F 2018:97)

54: 2018 3.11, 1 3cy- Björshults soptipp, Södermanland (F 2018:97)

55: 2019 16.2–26.4, 1 3 cy Öland (F 2019:134)

56: 2019 7.10–31.12, 1 2K sydvästra Skåne (F 2019:134)

57: 2019 17–27.11, 1 3 cy Årstad, Halland (F 2019:134)