Dvärgsångare / Plain Leaf Warbler

Phylloscopus neglectus

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1 
 
1: 1991 10.10, 1 ind. Landsort, Södermanland, ringed (VF 51 7-8:29)