Fältsångare / Paddyfield Warbler

Acrocephalus agricola

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 37/37
 
1: 1954 1.6, 1 ♀ † Södra udden, Ottenby, Öland, collected (VF 14:153) 
2: 1962 19–20.8, 1 1 cy. Falsterbo, Skåne (VF 24:268) 
3: 1971 21.9, 1 1 cy. † Getterön, Halland, collected, NRM (VF 32:66) 
4: 1973 25.8, 1 ind. Landsjön, Skärstad, Småland, ringed (VF 34:58) 
4: 1973 1.9, 1 ind. Landsjön, Skärstad, Småland (VF 34:58) 
5: 1976 29.6, 1 ind. Tåkern, Östergötland (VF 37:78) 
6: 1982 30.7, 1 ad. Utklippan, Blekinge (VF 42:402) 
7: 1987 26–27.10, 1 ad. Sebybadet, Öland, ringed (VF 47:458) 
8: 1988 26.5, 1 ind. Eggegrund, Gästrikland, ringed (VF 48:459) 
9: 1989 9.9, 1 ad. Löddesnäs, Bjärred, Skåne, ringed (VF 49:475) 
10: 1990 5.8, 1 ad. ♂ Flommen, Falsterbo, Skåne, ringed (VF 50 8:26) 
11: 1990 29.9, 1 ad. Landsjön, Skärstad, Småland, ringed (VF 50 8:26) 
12: 1991 19.10, 1 1 cy. N Segerstads fyr, Öland, ringed (VF 51 7-8:27) 
13: 1992 19.8, 1 1 cy. Flommen, Falsterbo, Skåne, ringed (F 1992:97) 
14: 1993 2.9, 1 2 cy+ Utklippan, Blekinge, ringed (F 1993:116) 
15: 1998 1.9, 1 1 cy. Flommen, Falsterbo, Skåne, ringed (F 1998:152) 
16: 2003 8.9, 1 1 cy. Mellanfjärden, Nyköping, Södermanland, ringed (F 2003:188) 
17: 2003 12.9, 1 2 cy. Flommen, Falsterbo, Skåne, ringed (F 2003:188) 
18: 2004 17.6, 1 ind. Landsort, Södermanland, ringed (F 2004:148) 
19: 2004 29–31.7, 1 2 cy+ Haparanda Sandskär, Norrbotten, ringed (F 2004:148) 
20: 2006 10.6, 1 ad. Falsterbo fyr, Skåne, ringed (F 2006:129) 
21: 2007 27.5, 1 ind. Svenska Högarna, Uppland, ringed (F 2007:129) 
22: 2007 2.6, 1 ind. Varvsbukten, Gotska Sandön, Gotland (F 2007:129) 
23: 2007 3–4.6, 1 ind. Horssten, Uppland (F 2007:129) 
24: 2007 10.6, 1 ind. Landsort, Södermanland, ringed (F 2007:129) 

25: 2008 3–6.6, 1 ind. Bredmar, Landsort, Södermanland, ringed (F 2008:153)

26: 2010 1–2.9, 1 1 cy. Djurle våtmark, Småland, ringed (F 2010:127)

27: 2011 19–27.5, 1 ind. Sundshålet, Umeälvens delta & slätter, Västerbotten, ringed (F 2011:137)
28: 2012 30.7, 1 2 cy+ Stationsträdgården, Ottenby, Öland, ringed (F 2012:145)
29: 2013 20–21.5, 1 2 cy+ Stationsträdgården, Ottenby, Öland, ringed (F 2013:134)
30: 2013 5.6, 1 2 cy+ Hoburgsklippan, Gotland, ringed (F 2013:134)
31: 2013 8.6, 1 2 cy+ Nidingen, Halland, ringed (F 2013:134)
32: 2013 8.6, 1 2 cy+ Landsort, Södermanland, ringed (F 2013:134)
33: 2013 1.8, 1 2 cy+ Getteröns naturreservat, Halland, ringed (F 2013:134)
34: 2016 17.5, 1 2 cy+ Ölands södra udde, Öland (F 2016:158)
35: 2016 17.6, 1 2 cy+ Nidingen, Halland, ringed (F 2016:158)
36: 2016 22.7, 1 2 cy+ Haparanda Sandskär, Norrbotten, ringed (F 2016:158)

37: 2018 24.7 and 14.8, 1 ad. ringed and recaught Flommen, Falsterbo, Skåne (F 2018:150)