Provencesångare / Dartford Warbler

Sylvia undata

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 4/4 
 
1: 1983 23-26.5, 1 2 cy. ♂ Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (VF 42:429-430, 43:546) 
2: 1988 7.5, 1 ♂ Yttre Tistlarna, Styrsö s:n, Västergötland (VF 48:459) 

3: 1994 8.10-2.11, 1 ad. ♂ Vombs Fure, Skåne (F 1994:140)

4: 2011 12.5, 1 ♂ Mellersta Lunden, Ottenby, Öland (F 2011:139)