Rödstrupig sångare / Eastern Subalpine Warbler

Sylvia cantillans cantillans/albistriata

nästa/next

Genom Taxonomikommitténs rapport nr 5 har rödstrupig sångare splittats i tre arter: rostsångare (Sylvia inornata inornata/iberiae), moltonisångare (S. subalpina) och rödstrupig sångare (S. cantillans cantillans/albistriata). Raritetskommittén publicerade sin granskning av alla de svenska fynden av ”rödstrupig sångare” i Fågelåret 2016 och i Vår Fågelvärld 6/2017. /
According to the Swedish Taxonomic Committee (report #5) ”the Subalpine Warbler” was splitt into three species: Western Subalpine Warbler (S. inornata inornata/iberiae), Moltoni’s Warbler (S. moltoni) and Eastern Subalpine Warbler (S. cantillans cantillans/albistriata).

 

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 12/12 

 
1: 1967 28.5, 1 2 cy. ♀ Utklippan, Blekinge (FiBl 4:8, F 2016:160) NRM 
2: 2003 30.4-7.5, 1 ♂ Lundsjön, Ottenby, Öland (F 2003:189, F 2016:160) 
3: 2006 7.5, 1 2 cy. ♂ Snöstorp, Halmstad k:n, Halland (F 2006:131, F 2016:160) 
4: 2007 15.5, 1 ♂ Hogen, Sotenäs, Bohuslän (F 2007:132, F 2016:160) 

5: 2007 22.5, 1 2 cy. ♂ Hoburgsklippan, Hoburgen, Gotland, ringed (F 2015:145, F 2016:160)

6: 2013 27-30.4, 1 2 cy+ ♂ Stockviken, Öja s:n, Gotland (F 2013:136, F 2016:160)

7: 2013 19.5, 1 3 cy+ ♂ Falsterbo fyr, Skåne, ringed (F 2013:136, F 2016:160)
7: 2013 23.5, 1 3 cy+ ♂ Falsterbo fyr, Skåne (F 2013:136, F 2016:160)
8: 2013 25.5, 1 2 cy+ ♂ Slingan, Hönö, Bohuslän (F 2013:136, F 2016:160)
9: 2013 27-29.5, 1 2 cy+ ♂ Hanö, Blekinge (F 2013:136, F 2016:160)
10. 2014 1.6, 1 ♀ Eggegrund, Gästrikland, ringed (F 2016:160)
11. 2016 5-7.5, 1 2 cy. ♂ Knäbäcksdösen, Ravlunda skjutfält, Skåne (F 2016:160)

12: 2017 15.5, 1 ♂ Hoburgen, Gotland (F 2017:154)