Rostsångare / Western Subalpine Warbler

Sylvia inornata inornata/iberiae

nästa/next

Genom Taxonomikommitténs rapport nr 5 har rödstrupig sångare splittats i tre arter: rostsångare (Sylvia inornata inornata/iberiae), moltonisångare (S. subalpina) och rödstrupig sångare (S. cantillans cantillans/albistriata). Raritetskommittén publicerade sin granskning av alla de svenska fynden av ”rödstrupig sångare” i Fågelåret 2016 och i Vår Fågelvärld 6/2017. /
According to the Swedish Taxonomic Committee (report #5) ”the Subalpine Warbler” was splitt into three species: Western Subalpine Warbler (S. inornata inornata/iberiae), Moltoni’s Warbler (S. moltoni) and Eastern Subalpine Warbler (S. cantillans cantillans/albistriata).

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 2/2 

 
1: 2015 28.5, 1 ♀ Eggegrund, Gästrikland, ringed (F 2016:161) 
2: 2016 20.5, 1 2 cy. ♂ S. i. iberiae Hoburgen, Gotland, ringed (F 2016:161)