Saxaulsångare / Sykes’s Warbler

Iduna rama

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 4/4 
 
1: 1995 3.9, 1 1 cy. Hoburgen, Gotland, ringed (F 1995:139, F 2004:149) 
2: 2002 19.8, 1 1 cy. Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (F 2002:142, F 2004:149)
3: 2017 3.9, 1 1 cy Lillbådan, Västerbotten (F 2017:152)
4: 2018 26.8, 1 1 cy Understen, Uppland (F 2018:150)