Starrsångare / Pallas’s Grasshopper Warbler

Locustella certhiola

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 2/2 
 

1: 2010 12-13.10, 1 1 cy. Häradskär, Östergötland, ringed (F 2010:125, 152)
2: 2015 15-16.9, 1 1 cy. Häradskär, Östergötland, ringed (F 2015:142, F 2016:156)