Träsksångare / Lanceolated Warbler

Locustella lanceolata

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 12/12 
 
1: 1939 13.10, 1 1 cy. † Hoburgens fyr, Gotland, found dead under a lighthouse (FoFl 36:222-224)
2: 1987 19.10, 1 † Hoburgens fyr, Gotland, found dead under a lighthouse (VF 47:458) 
3: 1990 22.6-18.7, 1 ♂ Sörmaran, W Alvik, Nederluleå s:n, Norrbotten, singing (VF 50 8:26) 
4: 1999 19.10, 1 1 cy. Utklippan, Blekinge, ringed (F 1999:157) later dead 
5: 2000 6.10, 1 imm. † Långe Jan, Ottenby, Öland, found dead under a lighthouse (F 2000:139) 
6: 2001 6-30.7, 1 ♂ Ängesbyn, Persöfjärden, Norrbotten, singing (F 2001:139) 
7: 2002 30.6-1.7, 1 ♂ Salmis, SW Haparanda, Norrbotten, singing (F 2002:141) 
8: 2003 29.9, 1 ind. Svenska Högarna, Uppland, ringed (F 2003:188) 
9: 2005 28.9, 1 1 cy. Schäferiängarna, Ottenby, Öland, ringed (F 2005:136) 
10: 2005 2.10, 1 1 cy. Kettelvik, Sundre s:n, Gotland (F 2006:128) 

11: 2008 5.9, 1 1 cy. Bingsmarken, Skåne, ringed (F 2008:151)

12: 2011 19.6-26.7, 1 ind. Bleckåsen, Alsen, Jämtland, singing (F 2011:135)