Ob. sibirisk/svartstrupig järnsparv / Unid. Siberian/Black-throated Accentor

Prunella montanella/atrogularis

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 3/3

 
1: 2016 26.10, 1 ind. migr. SW Nabben, Falsterbo, Skåne (F 2016:149) 
2: 2016 29.10, 1 ind. Stora Fjäderägg, Västerbotten (F 2016:149) 
3: 2016 28.11, 1 ind. Fyrbyn, Gotska Sandön, Gotland (F 2016:149)