Sibirisk piplärka / Olive-backed Pipit

Anthus hodgsoni

nästa/next

Fynd fr.o.m. 2018 bedöms inte av Raritetskommittén /
Records from 2018 and onwards are not assessed by the Rarities Committee


Antal fynd/individer (number of records/individuals): 77/77 
 
1: 1988 17.10, 1 ind. Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (VF 48:456, 50-6:62) 
2: 1989 1.10, 1 1 cy Landsort, Södermanland, ringed (VF 49:474), died 
3: 1990 6.10, 1 ind. Haparanda Sandskär, Norrbotten, ringed (VF 50-8:23) 
4: 1993 2-4.5, 1 ind. Landsort, Södermanland, ringed (F 1993:114) 
5: 1993 4-5.10, 1 ind. Björns fyr, Hållnäs, Uppland, ringed (F 1993:114) 
6: 1993 7-10.10, 1 ind. Eggegrund, Gästrikland, ringed (F 1993:114) 
7: 1996 16-18.9, 1 ind. Segerstads fyr, Öland (F 1996:143, F 1998:147) 
8: 1996 9.10, 1 ind. Hoburgen, Sundre, Gotland (F 1996:143) 
9: 1996 18-19.10, 1 ind. Södra lunden, Ottenby, Öland (F 1996:143) 
10: 1999 3.10, 1 ind. Ålandsskär, Huvudskär, Södermanland (F 1999:153) 
11: 2000 11-14.6, 1 2 cy Bredmar, Landsort, Södermanland, ringed (F 2000:135) 
12: 2000 30.9, 1 ind. Horssten, Värmdö skärgård, Uppland (F 2000:135) 
13: 2000 3.10, 1 ind. Össbyskogen, Össby, Öland (F 2000:135) 
14: 2001 22.9, 1 ind. Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 2001:137) 
15: 2002 14-15.10, 1 ind. Landsort, Södermanland, ringed (F 2002:140) 
16: 2003 4.10, 1 ind. Svenska Högarna, Uppland, ringed (F 2003:185) 
17: 2003 6.10, 1 ind. Björns fyr, Hållnäs, Uppland (F 2003:185) 
18: 2004 6.10, 1 ind. Björn, Björns skärgård, Uppland (F 2004:146) 
19: 2006 16.9, 1 ind. Danielsten, Bureå, Västerbotten, ringed (F 2006:122) 
20: 2006 20.9, 1 ind. Malörens naturreservat, Kalix k:n, Norrbotten (F 2006:122) 
21: 2007 1.5, 1 ind. Stenåsabadet, Öland (F 2007:120) 
22: 2007 5.10, 1 ind. Össby by, Öland (F 2007:120) 
23: 2007 6.10, 1 ind. Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 2007:120) 
24: 2007 6.10, 1 ind. Örskär, Uppland (F 2007:120) 
25: 2008 20.9, 1 ind. Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten (F 2008:145) 
26: 2008 21–22.9, 1 ind. Horssten, Uppland (F 2008:145) 
27: 2008 24.9, 1 ind. Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten (F 2008:145) 
28: 2008 3.10, 1 ind. Svenska Högarna, Uppland, ringed (F 2008:145) 

29: 2009 9.10, 1 ind. Björn, Björns skärgård, Uppland (F 2009:112)

30: 2010 5.10, 1 ind. Trappudden, Holmön, Västerbotten (F 2010:118)

31: 2011 17.9, 1 ind. Långviksskatan, Täftelandet, Västerbotten (F 2011:127)

32: 2011 18.9, 1 ind. Lindänget, Dalarna, ringed (F 2011:127)

33: 2011 18.9, 1 ind. Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten (F 2011:127)

34: 2011 20–24.9, 1 ind. Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten (F 2011:127)

35: 2011 21–25.9, 1 1 cy Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 2011:127)

36: 2011 28–29.9, 1 ind. Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten (F 2011:127)

37: 2011 8–9.10, 1 ind. Horssten, Uppland (F 2011:127)

38: 2011 20.10, 1 ind. Banvallen, Falsterbonäset, Skåne (F 2011:127)

39: 2011 24.10, 1 ind. Lastudden, Utlängan, Blekinge (F 2011:127)

40: 2011 5.11, 1 ind. Södra lunden, Landsort, Södermanland (F 2011:127)
41: 2012 9–14.9, 1 1 cy Inägan, Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 2012:137)
42: 2012 12.9, 1 ind. Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten (F 2012:137)
43: 2012 20.10, 1 ind. Sallmundsudd, Gotland (F 2012:137)
44: 2013 1.5, 1 2 cy+ Hörteskogen, Skåne (F 2013:124)
45: 2013 10.9, 1 1 cy+ Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 2013:124)
46: 2013 18–21.9, 1 1 cy+ Nidingen, Halland, ringed (F 2013:124)
47: 2013 20–22.9, 1 1 cy+ Rödkallen, Norrbotten (F 2013:124)
48: 2013 21.9, 1 1 cy+ Rödkallen, Norrbotten (F 2013:124)

49: 2013 22.9, 1 ind. Örskär, Uppland (F 2018:167)
50: 2013 14.10, 1 1 cy+ Råbäcksdungen, Öland (F 2013:124)
51: 2014 13.9, 1 ind. Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten (F 2014:135)
52: 2014 26.9, 1 ind. Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten (F 2014:135)
53: 2015 12.9, 1 ind. Rödkallen, Norrbotten (F 2015:130)
54: 2015 12–18.10, 1 ind. Hittarps rev, Skåne (F 2015:130)
55: 2016 26.9–9.10, 1 ind. Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 2016:142)
56: 2016 4.10, 1 ind. Tommarps sjö, Skåne (F 2016:142)
57: 2016 29.10, 1 ind. Skålldalen, Härmanö, Bohuslän (F 2016:142)
58: 2016 3.11, 1 ind. Nabben, Skåne (F 2016:142)

59: 2017 18.9, 1 1 cy ringed Stora Fjäderägg, Västerbotten (F 2017:166)

60: 2017 24.9–1.10, 1 ind. ringed Eggegrund, Gästrikland (F 2018:167)

61: 2017 24.9–4.10, 1 ind. ringed Eggegrund, Gästrikland (F 2018:167)

62: 2017 25.9, 1 ind. Svenska Högarna, Uppland (F 2017:166)

63: 2017 26.9, 1 ind. Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten (F 2017:166)

64: 2017 27.9, 1 ind. Malören, Luleå skärgård, Norrbotten (F 2017:166)

65: 2017 27.9, 1 ind. Måssten, Uppland (F 2017:166)

66–67: 2017 30.9, 2 ind. Örskär, Uppland (F 2017:166)

68: 2017 1.10, 1 ind. Björns fyr, Uppland (F 2017:166)

69 2017 2.10, 1 ind. ringed Eggegrund, Gästrikland (F 2018:167)

70: 2017 9.10, 1 ind. Faludden, Gotland (F 2017:166)

71: 2017 12.10, 1 ind. Svenska Högarna, Uppland (F 2017:166)

72: 2017 18.10, 1 ind. Sandviks camping, Öland (F 2017:166)

73: 2017 21–23.10, 1 ind. Salmundsudd, Gotland (F 2017:166)

74: 2018 2.10, 1 ind. migr. NW Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten (F 2018:167)

75: 2018 7.10, 1 ind. Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten (F 2018:167)

76: 2018 20.10, 1 ind. Knatten, Värmland (F 2018:167)

77: 2018 8–12.11, 1 ind. Mellersta lunden, Ottenby, Öland (F 2018:167)