Spansk sparv / Spanish Sparrow

Passer hispaniolensis

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 2/2 
 
1: 2013 18-19.5, 1 2 cy+ ♂ Nederled, Rydaholm, Småland (F 2013:148, 160)
1: 2013 27.5, 1 2 cy+ ♂ Nabben och Falsterbo fyr, Skåne, ringed (F 2013:148, 160)
2: 2013 27-30.5, 1 ♀ Stora Karlsö, Gotland (F 2015:160)