Referenser

Som ett led i SOF:s intention att förmedla och nå ut med information om vindkraftens effekter på fågelfaunan, kommer denna sida fortlöpande att uppdateras med relevanta dokument och artiklar i ämnet. Dessa är tänkta att privatpersoner, beslutsfattare, myndigheter, företag samt regionala och lokala fågelföreningar ska kunna hämta kunskap och inspiration ifrån. Tips om ny information, eller kommentarer och frågor om den befintliga, mottages också tacksamt!

 

Notera att i stort sett inget material är direkt bundet till SOF och föreningen ansvarar således inte för innehållet.

 

För att ladda ner fullständiga dokument eller rapporter, klicka på rubrikerna som du finner via nedanstående länkar.

 

Svenska rapporter och arbeten

 

Dokument från BirdLife och dess partner-organisationer

 

Andra vägledande dokument

 

Internationella studier