”Örndödade” renar hade dött av svält

I april i år ansökte en sameby i norra Norrland om skyddsjakt på tre skadegörande örnar sedan man, enligt ansökan, tillsammans med länsstyrelsens personal ”dokumenterat massdöd på ca 30 renar orsakad av 3 st örnar i samebyns betesområde”. Enligt ansökan hade man dagarna därefter funnit ytterligare 14 döda renar, och samebyns företrädare skrev att man ”ser ingen möjlighet till någon annan åtgärd än skyddsjakt”.

Senare hittades ytterligare 11 döda renar, vilket innebär att totalt 55 renar hittades döda i området. I samband med att länsstyrelsen genomförde besiktning konstaterades besiktningspersonalen att två renar kunde vara dödade av kungsörn och att ytterligare 11 visade skador som kan ha orsakats av rovdjur. I yttrandet noterades att ”det går inte heller att utesluta att det föreligger någon annan orsak till renarnas död såsom sjukdom eller svält”.

Fyra av de döda renarna samlades in och skickades till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för analys. Nu är den undersökningen klar och SVA avfärdar att det är kungsörnar som dödat renarna. De har istället dött av svält. I svaret skriver SVA bland annat: ”Benmärgen undersöktes på samtliga djur, och då det inte fanns något fett kvar i märgen bedömdes de alla vara utmärglade”.

Samtliga undersökta renar var delvis uppätna, och hos två av dem fanns skador som tydde på att rovdjur bitit i dem innan de dog. Men samtliga dessa skador hade orsakats av rovdjur med tänder, skriver SVA i sitt svar. En av renarna hade skador i luftstrupen och vidare in genom bröstkorgen som hade lett till blödningar, ”sannolikt från kärl i bröstkorgen och eventuellt från lunga”. Vad som orsakat dessa skador kunde SVA inte avgöra, men man konstaterar att skadorna fanns för långt in bröstkorgen ”för att vara orsakade av näbb eller klo från kungsörn”.

I en slutkommentar skriver SVA: ”Samtliga renar bedöms ha dött av utmärgling, rovdjur med tänder har sedan ätit på kropparna. På ett par av renarna sågs färska blödningar som visar att de bitits medan de var i livet, men såvitt det kunde bedömas så fanns dessa skador inte i vitala organ utan i muskulaturen. Renarna flåddes helt och det som fanns kvar av hud och kropp undersöktes noggrant efter skador orsakade av rovdjur. Det fanns inga tecken på att kungsörn hade orsakat de skador som hittades.”

Även förra året ansökte den aktuella samebyn om skyddsjakt på kungsörn sedan man påträffat ett tiotal döda renar med skador som tydde på angrepp av kungsörn. Den gången avslog Naturvårdsverket samebyns ansökan. Det gör man även med årets ansökan.

(AW)

Gilla gärna