Officiella listan över svenska namn på alla världens fågelarter – januari 2018

Tretåig jacamar (Jacamaralcyon tridactyla) en av 10 857 arter i den svenska namnlistan. Foto: Markus Lagerqvist.


NYHETER

Listan är uppdaterad 1 februari 2018 till version 7 - se länk i höger meny för detaljer på vad som ändrats i "Förändringar i listan".


BAKGRUND


År 2008 presenterades ett första förslag till svenska namn på alla världens fågelarter av dåvarande SOF:s Namnkommitté, där bland annat Tommy Tyrberg och Lars Larsson ingick. Efter det att förslagslistan lades ut togs många synpunkter på namnen emot. Namnkommittén lades emellertid ner efter några år och senare fick istället Taxonomikommittén ärendet på remiss. Vid ett möte i september 2013 beslutade Tk att forcera arbetet med att ta fram en fastställd lista. 

Markus Lagerqvist och Erling Jirle i Tk har ansvaret för genomgången av listan och anpassningen till IOC:s lista. Alla arter har gåtts igenom och jämförts med bilder i framför allt Handbook of the Birds of The World, men även foton på nätet. Utanför Tk:s bevakningsområde Västra Palearktis (VP) följs IOC:s World Bird List. I de fall taxonomin hos IOC:s World Bird List i några enstaka fall avviker från Tk:s lista över arter i Västra Palearktis har fotnoter gjorts i namnlistan. Den första versionen av Namnlistan (förkortas NL) publicerades 2015. Den aktuella listan, version 7, följer IOC version 8.1 (januari 2018). Se logg här över alla förändringar i listan i alla versioner.

Läs mer om principerna för namnsättningen av de svenska fågelnamnen i Rapport 7 i Vår Fågelvärld 1/2015:
Ladda ner pdf (2,1 MB)

Totalt innehåller version 7 av den svenska namnlistan 10 857 arter (10 699 nu levande och 158 som dött ut efter år 1500), tillhörande 247 familjer + 1 "Incertae sedis". Utdöda arter är i listan markerade med ett rött kors.
Av praktiska skäl är listan delad i två delar: icke-tättingar och tättingar. Dessutom finns en tredje del, som inte finns hos IOC, och det är arter som dött ut före år 1500, men som funnits under Holocen, den pågående geologiska epoken, vilken inleddes för cirka 11 700 år sedan. I denna tredje del finns 225 arter.

Som en förklaring av alla geografiska namn, biotopnamn och en del namn som bygger på folkslag och språk som använts vid namnsättningen av de svenska namnen finns en omfattande ordlista, se högermenyn: "Ordlista med geografiska namn".

Om du finner några felaktigheter, skriv till tk@birdlife.se

Aktuell version av namnlistan i tre olika format


Webbsidor: Del 1: icke-tättingar  Del 2: tättingar  Del 3: utdöda före 1500
Excelfiler (xlsx-format): Del 1: icke-tättingar  Del 2: tättingar  Del 3: utdöda före 1500
Pdf-filer: Del 1: icke-tättingar  Del 2: tättingar  Del 3: utdöda före 1500

Markus Lagerqvist och Erling Jirle, Tk, 1 februari 2018.
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR