Större gulbena / Greater Yellowlegs

Tringa melanoleuca

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 3/3 
 
1: 1976 6.8, 1 ind. Kapelludden, Öland (VF 46:317) 
2: 1995 4.6, 1 ind. Lillholmen, Helgumsjön, Ångermanland (F 1995:130)
3: 2013 4.1, 1 2 cy. Skillinge, Skåne (F 2013:101)