Stäppflyghöna / Pallas’s Sandgrouse

Syrrhaptes paradoxus

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): minst / at least 75/100 
 
1863, Södermanland 
1863 10.5 – until November, max 10 ind. Ottenby, Öland (VFN) 
1863 July, Filipstad, Värmland (VFN) 
1863 July, Gotland (VFN) 
1888, 2 ind. Hisingen, Bohuslän (Förteckn. Över Boh. Fåglar: Stig Jacobsson, FVk 19:89) 
1888, 1 ind. Öckerö, Bohuslän (Förteckning Över Bohusläns Fåglar: Stig Jacobsson) 
1888, 1 ind. Kungälv, Bohuslän (Förteckning Över Bohusläns Fåglar: Stig Jacobsson) 
1888, Målartorp, Nättraby s:n, Blekinge (Blekinges Natur, Årsbok-79) 
1888, 1 ind. Gotland (VFN), caught 
1888, Lidköping, Västergötland (VFN) 
1888, Åmål, Dalsland (VFN) 
1888, 1 ind. Örberga, Östergötland (i Engholmska samlingarna, Vadstena) 
1888 spring, Huskvarna, Småland (VFN) 
1888, 1 ind. autumn † Herstaberg, Kvillinge, Östergötland (Lundberg 1897) 
1888 May, Karlstad, Värmland (VFN) 
1888 May, Uppsala, Uppland (VFN) 
1888 May, Roslagen, Uppland (VFN) 
1888 4.5, 1 ♀ Tranås-Esperöd, Skåne (VFN) 
1888 4.5, Karlsborg, Västergötland (VFN) 
1888 7.5, 1 ♂ Flädie, Skåne (VFN) 
1888 8.5, 1 ♂ Hafgården, Nättraby s:n, Blekinge (Blekinges Natur, Årsbok-79) + 1 ind. shot. 
1888 10.5, Sölvesborg, Blekinge (VFN) 
1888 12.5, Ystad, Skåne (VFN) 
1888 15.5 – 2.12, Göteborgstrakten, Västergötland (VFN) 
1888 15.5, 1 ind. Ryaskog, Hisingen, Västergötland (FVk 19:89-94) 
1888 16.5, Simrishamn, Skåne (VFN) 
1888 16.5, Mellerud, Dalsland (VFN) 
1888 18.5, 2 ♂ ♀ Oskarshamn, Småland (VFN) 
1888 19.5, 1 ind. Oskarshamn, Småland (VFN) 
1888 20.5, 4 ind. Ryaskog, Hisingen, Västergötland (FVk 19:89-94) 
1888 25.5, 1 ♂ Simrishamn, Skåne (VFN) 
1888 22.7, 11 ind. Hönö, Bohuslän (FVk 19:89-94) 
1888 6.10, 10 ind. Inland, Bohuslän (FVk 19:89-94) 
1888 21.10, Norrköping, Östergötland (VFN) 
1888 21.10, 12 ind. Skintebo, Askims s:n, Västergötland (FVk 19:89-94) two flocks 7+5 
1888 23.11, Lindhov, Halland (VFN) many flocks 
1888 2.12, 1 ind. Hisingen, Västergötland (FVk 19:89-94) 
1969 23-25.6, 1 ind. Vindelälvens delta, Ammarnäs, Lycksele lappmark (VF 28:257-258)