Raritetskommittén (Rk)

Raritetskommitténs (Rk) uppdrag är att kvalitetssäkra fynd av nationellt sällsynta och/eller svårbestämda taxa samt bära det huvudsakliga ansvaret för kategorisering av den svenska fågelfaunan enligt Association of European Rarities Committés (AERC) indelning. Rk ansvarar också för ställningstaganden rörande vilka taxa som anträffats i Sverige.
Rubinnäktergal. Foto: Mats Waern.
Vilka arter och raser ska bedömas av Rk? Ta en titt i Förteckning över Sveriges fågeltaxa (pdf).
 
Senaste nytt från Rk:
2017-04-23 Sveriges fågeltaxa uppdaterade

Förteckningen över Sveriges fågeltaxa är nu uppdaterad med nya fynd till och med 2015. Den hittas här.

2016-12-23 Rk-nytt 2/16

Raritetskommittén höll sitt höstmöte på Öland den 11-13 november. Läs mer i Rk-nytt 2/16.

2016-04-03 Sveriges fågeltaxa uppdaterade och ny publikation

Förteckningen över Sveriges fågeltaxa är nu uppdaterad med nya fynd till och med 2014. Den hittas här.

 

Vidare finns nu en artikel om bestämning av tallsparvshonor samt en redogörelse för Rk:s omgranskning av de svenska fynden tillgänglig på sidan med Rk:s publikationer.

Till Rk:s nyhetsarkiv
Kontakta Rk: 
Om du vill kontakta Rk gör du det lämpligast via rapportansvarig: 

Anders Eriksson
Näckrosvägen 38 2 tr
169 37 Solna
Tel: 0705-27 07 60 
 
Kontaktuppgifter för övriga ledamöter hittar du på sidan Ledamöter
 
Information om andra länders raritetskommittéer, taxonomi m.m. hittas på: Association of European Rarities Committees
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR