Pilgrimsfalk

Efter att ha varit försvunnen som häckningsart i länet sedan 1960-talet hittades åter en häckning av pilgrimsfalk i Ljusdals kommun 2006. Sedan dess har inventeringsinsatserna ökat och fler lokaler har även blivit besatta. Under tre år, 2008 - 2010, har även tolv ungar som är uppfödda på Nordens ark släppts ut i form av s.k. hacking. I dagsläget har häckning genomförts på sju olika lokaler och falkpar har synts på fler ställen utan att häckning konstaterats. Pilgrimsfalken är en art som kommit tillbaka starkt och vi räknar med att den positiva trenden ska fortsätta många år framöver.

Länk till hemsida