Alla publicerade nyheter

Välj månad och år
Välj från kategori

Hur går det egentligen för våra skogsfåglar?

Ladda ner artikeln BirdLife Sverige granskar. Hur går det egentligen för våra skogsfåglar och hur sann är LRF:s bild över utvecklingen? Källor: Uppföljning av miljötillståndet i skogslandskapet baserat på Riksskogstaxeringen. Länsstyrelserna; Ram, D., Axelsson, A.L., Green, M., Smith, H.G. & Lindström, Å. 2017. What drives current population trends in forest

Läs mer »

Nordiska utblickar

BirdLife Sverige är en del av den världsomspännande organisationen BirdLife International. Detta ger oss både insikter och stöd i det internationella fågelskyddsarbetet, och är något vi ska vara rädda om. En liten andel av BirdLife Sveriges medlemmars årliga avgift går alltså vidare internationellt, och vi får även mycket tillbaka i

Läs mer »

Vår kritik av höjda nyckelbiotopskrav står fast

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist skriver i en replik att våra organisationer och andra debattörer förvränger bilden av vad de höjda kraven för nyckelbiotoper innebär för nordvästra Sverige. Men han ger oss inga exempel på felaktiga faktauppgifter. Vår kritik står fast.   Läs vår replik på länken nedan! Lotta Berg, ordförande,

Läs mer »

Vi protesterar mot försämringarna kring nyckelbiotoperna

BirdLife Sverige, WWF och Naturskyddsföreningen protesterar mot att Skogsstyrelsen beslutat att nedgradera nyckelbiotoperna och även valt att negligera den alternativa vägen som stod oprövad mitt framför deras ögon. Genom samverkansprocessen fanns en närmast unik möjlighet för skogsbruket, ideell naturvård, myndigheter och forskare att enade påtala det uppenbara behovet av att

Läs mer »

Kan EU gå en ljusare framtid till mötes?

Det blir svårt för Stefan Löfven m.fl. att hinna med dans runt midsommarstången imorgon. Tillsammans med övriga EU-ledare ska han nämligen idag och imorgon, förutom att rösta fram namn till flera viktiga toppositioner, diskutera EU:s strategiska agenda för perioden 2019 – 2024.   Inför mötet har 151 organisationer (inklusive BirdLife)

Läs mer »

Nominera en Silvertärna och årets fågelskådare!

BirdLife Sverige topputmärkelser är Silvertärnan och Årets fågelskådare. Silvertärnan delas ut till en fågelskådande kvinna som på ett eller annat sätt gjort insatser för fågelskydd, fågelforskning eller för att sprida fågelintresset nationellt, regionalt eller lokalt. På motsvarande sätt delas utmärkelsen Årets fågelskådare ut till en ung fågelintresserad tjej eller kille

Läs mer »

Har Skogsstyrelsen börjat avveckla ett redan svagt artskydd i skogen?

Vi ser med oro över att Skogsstyrelsen smugit igenom en försvagning av ett redan svagt artskydd genom att man höjer nivån på de häckningskriterier som ger träff i myndighetens ärendesystem t.ex. för avverkningsanmälningar. Tidigare var detta häckningskriterium 3 (sjungande hane eller andra häckläten), vilket utgör möjlig häckning och en rimlig

Läs mer »

Unga deltagare sökes till Bird Camp Lebanon

ROVFÅGELRÄKNING SEPTEMBER 2019   Vi följer upp de lyckade Bird Camp-evenemangen i Libanon från oktober 2018 och april 2019 med en längre satsning i september 2019. Det är nu etablerat att det dels sträcker förbi stora mängder rovfåglar och storkar över de libanesiska bergsbyarna samt att det där finns ett

Läs mer »

Tallbit och lappmes kan snart vara utrotade nedanför fjällskogarna!

Tallbit och lappmes kan snart vara utrotade nedanför fjällskogarna och ytterligare två arter, tretåig hackspett och lavskrika kan stå på tur.   BirdLife Sverige utmanar idag skogsbruket och myndigheterna.   Vad är ni beredda att göra åt detta? BirdLife Sverige har låtit Svensk Fågeltaxering jämföra förekomsten och tätheten av skogslevande

Läs mer »

Ringmärkning!

Märkningssässongen av silltrutar och skräntärnor är i full gång! Nu spenderar vi några dagar i Bråviken utanför Norrköping för ringmärkning av skräntärnor.

Läs mer »

Hur förändras EU:s miljöpolitik av EU-valet?

  Inför valet till EU-parlamentet ställde BirdLife International tio frågor inom fyra ämnesområden till de politiska partierna. Frågorna handlade om biologisk mångfald, skydd av havsområden, jordbrukspolitiken och klimatförändringarna. När resultatet av valet nu är klart, är det allt annat än lätt att försöka avgöra hur det nya parlamentet kommer att

Läs mer »

Naturpedagogik vid Trandansen 2019

Under vecka 15 har barn från skolor från Falköping, Skara och Skövde för tredje året i rad besökt Trandansen och där varit med om många olika aktiviteter. De har spanat på tranor och lärt sig om tranor, de har sprungit trana vilket man gör barfota och då också lyssnat på

Läs mer »
Sten Torstensson, Kent-Åke Gustavsson och Per Undeland visar upp föreningens populära fågelkalender.
Första sidan
Stina Rigbäck

Grattis DOF på 50-årsjubiléet!

Dalslands Ornitologiska Förenings höstmöte den 30 oktober, då föreningen samtidigt firade 50 år, blev en mycket trevlig kväll med 50 personer närvarande. Ola Jennersten, WWF,

Läs mer »
Första sidan
Stina Rigbäck

Med ekoskådning i blickfånget

I serien om ekoskådning har Vår Fågelvärld träffat en av pionjärerna, Annika Rastén, som delar med sig av sina bästa tips. Som att en påse

Läs mer »
Första sidan
Stina Rigbäck

Bird Camp Libanon 9-13 september 2019

Det svensk-libanesiska samarbetet kring fågelskydd samt ungdomars lärande och utveckling har haft ett intensivt år. Efter kortare Bird Camps i Libanon i oktober 2018 samt

Läs mer »